กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่

รัฐวิสาหกิจไทยซึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ได้ส่งมอบให้กระทรวงฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15.71 พันล้านบาทในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบการเงินปัจจุบัน มีมูลค่ารวม 142.31 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีงบการเงินที่ผ่านมา Prapas Kong นำโดยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สพช.) เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ ในช่วง 10 เดือนแรกสำนักงานสลากกินแบ่งได้รับรายได้ 33.3 พันล้านบาทรองลงมาคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวน 20.78 พันล้านบาทและ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 17.5 พันล้านบาท ก่อนหน้านี้ SEPO คาดว่ารัฐวิสาหกิจจะร่วมกันมอบเงินให้กระทรวงการคลังในปีงบประมาณนี้รวม 137 พันล้านบาท แต่ในช่วง 10 เดือนแรกที่ระบุว่าอาจสูงกว่านี้