การกำหนดน้ำหนักทางพันธุกรรม

ข้อมูลทางพันธุกรรมกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในด้านการแพทย์เฉพาะทาง จำนวนจีโนมมนุษย์ตามลำดับในแต่ละปีมีการเติบโตอย่างทวีคูณและฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดมีมากกว่าหนึ่งล้านคน ความมั่งคั่งของข้อมูลนี้มีค่าอย่างยิ่งสำหรับการทำความเข้าใจชะตากรรมทางพันธุกรรมของมนุษยชาติให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกำหนดน้ำหนักทางพันธุกรรม

ในโรคเฉพาะโรคหรือเพื่อทำความเข้าใจประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีความหมายข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้จะต้องถูกประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์พลังการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ยังคงค่อนข้างคงที่ซึ่งแตกต่างจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของจีโนมขนาดใหญ่จีโนไทป์ทำให้สามารถทราบอัลลีลของแต่ละบุคคลได้เช่นความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่ได้รับจากพ่อแม่ของเขาหรือเธอ