ความจำเป็นในการกำหนดเพศของเด็ก

การกำหนดเพศเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่บาดแผลแทรกซึมลึกลงไป เพศเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าหากว่ามีคนเกิดมาเป็นเพศ แต่ถูกมองลงมาและบังคับให้โรงเรียนเป็นอย่างอื่นจะรู้สึกขมอย่างไร นายยะนาถาม แทนที่จะเสนอแนะถึงความจำเป็นในการกำหนดเพศของเด็กไนยะคะนากระตุ้นให้บิดามารดาและครูแก้ไขทัศนคติของตน

“เราต้องการให้บิดามารดาของเด็ก LGBT เห็นลูกของตนเป็นเรื่องปกติ – รักและรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองว่าเป็นใคร” เธอกล่าว โรงเรียนชายชื่อดังแห่งนี้ได้จัดสัมมนาเรื่องเดียวกันว่า “การเลี้ยงดูบุตรเป็นชายตรง โรงเรียนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน แต่ไม่รู้จะละเมิดสิทธิของพวกเขาและทำซ้ำความรุนแรงขึ้น” นายยรรณีศุภพงษ์ผู้แทนเครือข่ายสิทธิมนุษยชน LGBT ของไทย