ความสำคัญของการสั่งจ่ายยาอย่างรอบคอบ

ยาปฏิชีวนะได้รับการกำหนดถึง 70% ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้และทวารหนักและ 68.5% ของผู้ที่ไม่มี ผู้เข้าร่วมการศึกษาเกือบหกจาก 10 คนได้รับยาปฏิชีวนะมากกว่าหนึ่งคลาส ผู้ที่เป็นมะเร็งลำไส้มีแนวโน้มที่จะได้รับยาปฏิชีวนะ 71.5% เทียบกับ 69% ระดับการสัมผัสถูกเทียบเคียงได้กับผู้ที่เป็นมะเร็งทวารหนักความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งลำไส้และการใช้ยาปฏิชีวนะเห็นได้ชัด

ในหมู่ผู้ป่วยที่ใช้ยาเหล่านี้มานานกว่า 10 ปีก่อนการวินิจฉัยโรคมะเร็งของพวกเขาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้มีแนวโน้มที่จะได้รับยาปฏิชีวนะที่กำหนดเป้าหมายแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งไม่ต้องการออกซิเจนเช่นเดียวกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้แอโรบิคซึ่งทำมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีโรคมะเร็ง แต่ผู้ป่วยโรคมะเร็งทวารหนักมีโอกาสน้อยที่จะได้รับยาปฏิชีวนะที่กำหนดเป้าหมายไปยังแบคทีเรียแอโรบิก ไซต์มะเร็งก็เกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ใกล้เคียง ส่วนแรกและส่วนกลางของลำไส้ มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่กำหนดเป้าหมาย anaerobes เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีโรคมะเร็ง