ชาวหนี้กฟก.มาอีก!ขนทัพชุมนุมหน้ากษ.28พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล  ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) กล่าวว่า เตรียมเดินทางมาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสน. นางเลิ้งตามกฎหมายชุมนุมสาธารณะเพื่อจะเคลื่อนขบวนกลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ประมาณ 5,000 คนมาที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเช้าวันที่ 28 พ.ย.

เพื่อเรียกร้องให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.)ที่มีนายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกฟก.ชุดเฉพาะกิจ เร่งแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรโดยให้ซื้อหนี้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) และธนาคารออมสิน มาบริหารจัดการเอง

นายยศวัจน์ กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการการประสานเจรจาหนี้สินสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรสมาชิกกฟก. ครั้งล่าสุด ที่ประชุมได้แจ้งผู้แทนเกษตรกรถึงข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีซึ่งให้หาแนวทางนำเงิน 1,200 ล้านบาทของกฟก. มาแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรที่กฟก. ระบุว่า เป็นหนี้นอกหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของกฟก.  โดยมียอดหนี้เกิน 2.5 ล้านบาทและไม่ใช่หนี้สินจากการทำเกษตรกรรม แต่เป็นหนี้ที่เกิดต่อเนื่องจากภาคการเกษตรเช่น ยื่นกู้ซื้อรถกระบะเพื่อนำผลผลิตจากสวนไปขาย ซื้อรถจักรยานยนต์ไปดูแลไร่นา นำไปประกอบธุรกิจจากเกษตร และกู้จากธอส. เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย 

ทั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ ระบุว่า ต้องหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ซึ่งรับผิดชอบวินัยการเงินการคลังของประเทศพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า การเดินทางมาครั้งนี้จึงจะมายื่นข้อเรียกร้องต่อกฟก. 3 ข้อคือ ให้กฟก. เสนอของบประมาณไปซื้อหนี้จากธ.ก.ส. โดยเกษตรกรยืนยันว่าธ.ก.ส. ยอมขายหนี้ก้อนหนี้ที่ลดต้นลงร้อยละ50 ให้กฟก. แล้ว จากนั้นให้กฟก.ให้เกษตรกรสมาชิกผ่อนชำระเฉพาะหนี้ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง โดยทั้งธนาคารออมสินและธอส. ระบุว่า ยินดีจะปฏิบัติตามแนวทางที่กฟก. ตกลงกับทางธ.ก.ส. ได้.