มีแผนจะช่วยเกษตรกรขายกล้วยผ่านไปรษณีย์ไทย

นายบุญญรัตน์กล่าวว่าสำหรับการขายลำไยในตลาดบ้านเกิดนั้น บริษัท กำลังทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และ บริษัท ไปรษณีย์ไทยซึ่งมีตัวเลือกสำหรับการขายแบบเคาน์เตอร์และออนไลน์ แผนกนี้ยังทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกที่ทันสมัยเพื่อจัดหา longans ผ่านช่องทางนี้ ด้วยช่วงของช่องทางการขายนี้เป้าหมายของการกระจายผลไม้ 500 ตันคาดว่าจะได้รับการตอบสนอง

นายเชิดชัยพรหมสวัสดิ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่ากรมฯ จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 13 แห่งที่ต้องการจะนำลำไยออกสู่ตลาด ภายในสิ้นปีนี้แผนกนี้จะช่วยเกษตรกรส่งมอบผลไม้ประเภทอื่น ๆ ออกสู่ตลาด ได้แก่ เงาะและมังคุด นอกจากนี้ยังมีแผนจะช่วยเกษตรกรขายกล้วยผ่านไปรษณีย์ไทยในปีหน้า