สหรัฐยินดีร่วมงานกับนายกฯศรีลังกาที่ได้รับตำแหน่งตามเดิม

ทางการสหรัฐแถลงชื่นชมที่นายรานิล วิกรมสิงเห นายกรัฐมนตรีศรีลังกาที่ถูกปลดเมื่อเดือนตุลาคมได้กลับเข้ารับตำแหน่งตามเดิม และแสดงความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับเขา

โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแถลงว่า สหรัฐมีความยินดีที่ผู้นำศรีลังกาคลี่คลายวิกฤตทางการเมืองศรีลังกาที่มีมาตลอดหลายสัปดาห์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักนิติรัฐ และกล่าวว่าศรีลังกาเป็นประเทศหุ้นส่วนที่ทรงคุณค่าในอินโด-แปซิฟิก สหรัฐยินดีที่จะได้ร่วมงานกับนายกรัฐมนตรีวิกรมสิงเหและคณะรัฐมนตรีศรีลังกาเพื่อผลักดันความร่วมมือสำหรับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคต่อไป ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไมตรีปาละ สิริเสนามีคำสั่งปลดนายวิกรมสิงเหกะทันหันเมื่อเดือนตุลาคม และแต่งตั้งนายมหินทะ ราชปักษา อดีตผู้นำเข้าดำรงตำแหน่งแทน แต่นายวิกรมสิงเหไม่ยอมลงจากเก้าอี้ ส่งผลให้มีกระแสกดดันทั้งในและต่างประเทศ ฝ่ายพันธมิตรมองว่าจีนที่มีความใกล้ชิดกับนายราชปักษามีส่วนผลักดันในเรื่องนี้ แต่ทางการจีนปฏิเสธ