หมอนยางพาราไทยที่เป็นที่นิยม

หมอนและสิ่งของอื่น ๆ ที่ทำจากยางพาราเป็นจุดเด่นของงาน “Rubber Fair” ในปีนี้ที่จังหวัดบึงกาฬทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นข่าวประจำวันภาษาไทย

นี่เป็นครั้งแรกที่ บริษัท ศรีราชายางเทคจัดแสดงหมอนและที่นอนยางพาราวางอยู่บนสนามหญ้าใหญ่หน้าสำนักงานบริหารจังหวัด

ศรีนคริือง Rubbertech กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนวรรณชัยไชยเชนกล่าวว่าสินค้าทุกชิ้นเป็นของที่ทำด้วยมือโดยสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางพาราของตนเอง

ร้อยละแปดสิบของผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกไปต่างประเทศโดยจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดรองลงมาคือรัสเซีย