แนะจีนใช้เรื่องนำเข้าอาหารต่อรองกับสหรัฐ

นักวิชาการจีนแนะว่า จีนควรกระจายความหลากหลายในการนำเข้าอาหารเพื่อสร้างเสถียรภาพเรื่องปริมาณอาหารสำหรับเลี้ยงประชากร 1,400 ล้านคน และควรใช้เรื่องการตอบโต้ด้วยการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นหมากต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐต่อไป

นายเฉิง กั๋วเฉียง อาจารย์มหาวิทยาลัยถงจี้ในเซี่ยงไฮ้และอดีตคณะเจรจาที่ทำให้จีนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี 2544 เผยนอกรอบการประชุมเรื่องอุตสาหกรรมข้าวโพดที่เมืองต้าเหลียนเมื่อวานนี้ว่า สงครามการค้ากับสหรัฐก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ ต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจจีน รวมถึงเสถียรภาพปริมาณอาหาร จีนยังต้องใช้เรื่องการตอบโต้ด้วยการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นเครื่องมือต่อรองในการเจรจากับสหรัฐต่อไปแต่ต้องไม่ตอกย้ำมากเกินไป ยุทธศาสตร์ในอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้คือ การพึ่งพาสินค้าเกษตรในประเทศเป็นหลัก และเสริมด้วยการนำเข้าจากหลายแหล่ง ช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้จีนนำเข้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ดังนั้นจึงต้องมียุทธศาสตร์อาหารและเกษตรระดับโลก และปรับปรุงการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อรับมือหรือควบคุมความเปลี่ยนแปลง

นายเฉิงชี้ด้วยว่า ข้อพิพาทการค้าจีน-สหรัฐ นโยบายอุดหนุนสินค้าเกษตรของสหรัฐและยุโรป และเหตุการณ์การเมืองทั่วโลกมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการค้าเกษตรโลกในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา แต่ในช่วงสามทศวรรษหน้านับจากนี้ ตลาดการเกษตรเอเชียที่เติบโตอย่างมากจากความต้องการบริโภคในจีนจะเป็นปัจจัยหลักที่จะเปลี่ยนแปลงภาพการค้าโลกในอนาคต