โครงการบรรเทาน้ำท่วมจันทบุรี

กรณีศึกษาการป้องกันน้ำท่วม ความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ของเมืองคือแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่านใจกลางเมืองและส่งผลต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ในช่วงฤดูมรสุมประจำปีแม่น้ำมักจะพองตัวหรือไหลบ่าฝั่งเนื่องจากจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกได้รับฝนตกมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงความท้าทายนี้และด้วยความห่วงใยของพระองค์เขาได้ริเริ่มโครงการ “น้ำท่วมจันทบุรี”

ซึ่งเป็นภาษาไทยเรียกได้ว่าเป็น”กะเหรี่ยงลิง”หรือ “ลิงแก้ม” โครงการบรรเทาน้ำท่วมจันทบุรีเป็นโครงการที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราชานุญาตให้แก่ประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนชาวจันทบุรีริเวอร์ไซด์