โพลชี้คนเชื่อมั่นพล.ต.อ.จักรทิพย์หลังจับโจรชิงทองได้

ซูเปอร์โพลเผยประชาชนพอใจตำรวจจับคนร้ายฆ่าชิงทองได้ พล.ต.อ.จักทิพย์รับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นสำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศต่อกรณีตำรวจสามารถจับคนร้ายปล้นยิงชิงทองที่ลพบุรีได้จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,062 คน เรื่อง ความคิดเห็นต่อผลงานตำรวจระหว่าง วันที่ 23 – 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.5 ทราบข่าวตำรวจจับคนร้ายปล้นร้านทอง ลพบุรีได้ และส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.9 ของคนที่ทราบข่าวมีความสุข พอใจ ที่ตำรวจรวบตัวคนร้ายได้นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ระบุคำคมตำรวจที่เป็นจริงคือ ร้อยละ 82.6 ระบุ ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ และร้อยละ 81.3 ระบุ หลับเถิดปวงประชา ตำรวจกล้าจะคุ้มภัยอย่างไรก็ตามผลเปรียบเทียบความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ระหว่างก่อนและหลังจับคนร้ายปล้นยิง ชิงทอง ลพบุรี พบว่า ความเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 91.0 ในช่วงก่อนจับคนร้าย มาอยู่ที่ร้อยละ 97.4 ในช่วงหลังจับคนร้ายได้